Catatan

003: Merindui Orang Yang Tidak Pasti Merindukan Kita Adalah Suatu Penyiksaan Yang Maha Annoying!

002: Malam Itu.

001: Percubaan Pertama.